Verotus

Miksipä en tekisi koirallani pentueen tai pari, ajattelee moni. Mutta verotuksesta ei ole monellakaan käsitystä. Tosin pentueen tekeminen kerran vuodessa on yleensä tappiollista toimintaa, silti ilmoitusvelvollisuus koskee myös tätä tuloa. Mikäli verotettavaa tuloa ei vähennysten jälkeen jää ei veroa tietenkään mene, mutta tappiot voidaan vahvistaa ja vähentää seuraavien vuosien tuotoista vrt. elinkeinotoiminta. Olen tähän koonnut tiiviin paketin koirankasvattajan tuloverotuksesta ja arvonlisäverotuksesta. Mikäli huomaat virheitä tai puutteita otathan minuun yhteyttä, niin saadaan teksti oikaistua!

Välitön verotus

Tulolähde

Verotuksessa tulolähteitä on kolme: elinkeinotoiminnan tulolähde, maatalouden tulolähde ja henkilökohtaisen tulon tulolähde. Kukin tulolähde jaetaan vielä pääomatuloon, jonka verokanta on 28%.

Tuloverotus

 • Henkilökohtainen tulo: Kun kasvatus on harrastustoimintaa, on siitä saatu tulo henkilökohtaista ansiotuloa (tuloverolaki). http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921535Harrastelijan veronalaista tuloa ovat esimerkiksi pentujen myyntitulot, astutuksesta saadut tulot ja muut koiraharrastukseen liittyvät tulot kuten trimmauspalkkiot. Tulo jaksotetaan pääsääntöisesti sen mukaan, milloin maksu todella tapahtuu (maksuperuste).Vähennyskelpoisia menoja ovat tulonhankkimismenot, esimerkiksi pennutuksen aiheuttamat kustannukset ja jalostukseen käytettävien koirien kustannukset. Käsitykseni mukaan, vaan tuloa synnyttävät kulut hyväksytään. Ei siis esim. sellaisten koirien kustannukset, jotka eivät ole jalostuksen piirissä. Rajanveto vähennyskelpoisten ja vähenneyskelvottomien kulujen välillä saattaa vaihdella verottajasta riippuen. Omaa henkilökohtaista kokemusta tästä ei minulla ole!Henkilökohtaiset tulot ja menot ilmoitetaan verolomakkeella
  http://www.vero.fi/nc/doc/download.asp?id=5972;191910Luonnollisella henkilöllä ei ole kirjanpitovelvollisuutta, mutta tositteet on syytä pitää tallessa.
 • Elinkeinotulo: Kun kasvatus verottajan mielestä on elinkeinonharjoittamista eli liike- ja ammattitoimintaa, sovelletaan lakia elinkeinotulon verottamisesta. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1968/19680360Tuloa ovat kaikki kenneltoimintaan liittyvät tuotot. Tuloja ovat esim. pentujen/aikuisten koirien myyntitulo, astutuksesta saadut tulot ymv. Tulo jaksotetaan suoriteperusteisesti.Vähennyskelpoisia menoja ovat kenneltoimintaan liittyvät kulut, jotka jaksotetaan suoriteperusteisesti. On syytä pitää tiukka ero oman yksityiskulutuksen ja kenneltoiminnan välillä. Kuluja ovat esim. koiranruoka, lääkkeet, eläinlääkärikulut, tutkimusmaksut, jäsenmaksut, näyttelymaksut, kaikki Kennelliitolle maksettavat kulut, vuosikirjat, kotisivujen kustannukset, vakuutukset, koiraverot sekä kilometrikorvaukset ja päivärahat. Kaksi viimeksi mainittua voi myös eritellä veroilmoituksessa ja liittyvät näyttelymatkoihin ymv. Verottajan tulkinta on, että kilometrikorvauksista tulisi olla ajopäiväkirja tai muu luotettava selvitys, jotta kulut voidaan hyväksyä.Liikkeen- ja ammatinharjoittajat käyttävät verolomaketta http://www.vero.fi/nc/doc/download.asp?id=6357;432331Yhtiömuodossa toimintaa harjoittaville on luonnollisesti omat kuutoslomakkeensa.

On huomattavaa, että verotuksen elinkeinonharjoittaja-käsite ei ole sama kuin kuluttajansuojalaissa. Vaikka kasvattaja katsottaisiin kuluttajansuojalain mukaan elinkeinonharjoittajaksi, ei hän ole sitä välttämättä verotuksessa.

Välillinen verotus

Arvonlisäverotus

 • Arvonlisäverovelvolliseksi hakeudutaan mikäli tilikauden liikevaihto ylittää 8500 euroa. Mikäli liikevaihto ei yllä tänne saakka on kyseessä vähäinen toiminta, josta ei tarvitse tilittää arvonlisäveroa. Tällöin ostojen veroakaan ei vähennetä, vaan ne vähennetään tuotoista bruttomääräisinä.
 • Mikäli liikevaihto ylittää 8500 euroa mutta ei yllä 22500 euroon on mahdollisuus saada ns. alarajahuojennusta. http://www.vero.fi/download.asp?id=6322;260524
 • Kaikilla arvonlisäverovelvollisilla on joko kirjanpitovelvollisuus tai muistiinpanovelvollisuus
 • Arvonlisäveroasetus selvittää mm. sen, kuinka kirjanpito tulee järjestää http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940050
 • Arvonlisäverolakiin voi perehtyä iltalukemisena (älkää hukkuko pykäläviidakkoon). http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931501
 • Suoritettava vero on 22 prosenttia veron perusteesta (siis verottomasta arvosta) 24 prosenttia 1.1.2013 lähtien.
 • Vähennettävä vero on tositteella olevan verokannan mukainen (24 prosenttia tai alhaisempi vrt. elintarvikkeet ja rehut). Verovelvollinen saa vähentää toiselta verovelvolliselta ostamastaan tavarasta tai palvelusta suoritettavan veron. Tähän sisältyy tarkistusvelvollisuus; siis on varmistuttava siitä että liikekumppani on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi. YTJ:n tietokannasta on apua. www.ytj.fi/yritystiedot
 • Tässä esimerkissä Vesikoirat ry on aatteellinen yhdistys, eikä se ole arvonlisäverovelvollinen toiminnastaan ja jäsenmaksut ovat luonnollisesti verottomia.
 • Lisää tietoa löytyy myös verottajan sivuilta http://www.vero.fi/nc/doc/download.asp?id=597;199057
 • Tilitettävän veron määrä on myynnin veron ja ostojen veron erotus.
 • Arvonlisävero tilitetään ns. oma-aloitteisesti. http://www.vero.fi/?article=1266&domain=VERO_MAIN&path=5,40&language=FIN

Vero- ja kirjanpitoasiat eivät ole monimutkaisia, kun niihin perehtyy, varsinkaan näin yksinkertaisessa toiminnassa. Aluksi on ehkä syytä pyytää kirjanpitoon vihkiytynyt ystävä apuun. Taulukkolaskentaohjelma soveltuu mainiosti ”kirjanpito-ohjelmaksi”. Mikäli osaa pitää pentulaatikon järjestyksessä osaa pitää järjestyksessä myös paperit!